Máy chải kỹ

Máy này được thiết kế để chải bỏ những sợi ngắn hơn. Nó thích hợp để chải sợi len, sợi lanh, cotton và các loại sợi khác. Sợi được làm thẳng và nằm song song nhau. Điều này giúp tạo nên sự đồng đều cao cho các sợi được chải.