Liên hệ chúng tôi

Shaanxi Baocheng Aviation Precision Manufacture Co., Ltd.

Địa chỉ: No. 70 Qingjiang Road, Baoji City, Shaanxi Province, China
Người liên hệ: Cheng Lihua
Di động.: +86-13892796081
Email:
aviation1@avicbaocheng.com
aviation-baocheng@hotmail.com