Máy ghép sợi tốc độ cao

Để thực hiện sự kiểm soát sợi tự động, máy ghép sợi thế hệ mới của chúng tôi được cấu thành với một máy nắn phẳng tự động từ Uster. Nó điều chỉnh sự kéo duỗi kép tự động theo sự thay đổi chiều dày của cúi. Điều này sẽ giúp tạo nên sự đồng đều của cúi.