Chúng tôi - nhà sản xuất công cụ hàng không chính xác Shaanxi Baocheng, chuyên sản xuất các máy móc dệt, sẽ mang lại cho bạn sự tân tiến. Chúng tôi đã phát triển sự nghiệp kinh doanh được hơn 20 năm, kể từ trước năm 1994. Sau đó, chúng tôi trở thành một công ty con của Công ty TNHH công cụ hàng không Shaanxi Baocheng vào năm 2006. Loại khác